Projekty 2020/2021

 • A human microchip implant (132089, prezentacja 15.03, ~8:20)
  • Historia
  • Koncepcje i ich realizacje
  • Ryzyko, zagrożenia i bariery
  • Bezpieczeństwo (danych)
  • Przyszłość
 • Otwartoźródłowa biblioteka JCMathLib (131785, prezentacja 22.03 ~10:15)
  • wstęp – czym jest i jakie daje możliwości,
  • JavaCard API a JCMathLib,
  • główne komponenty,
  • implementacja i optymalizacje,
  • wydajność, bezpieczeństwo i ograniczenia
 • Podatności kart Mifare (131233, prezentacja 29.03 ~10:30)
  • Czym są karty Mifare?
  • Rodzaje kart Mifare
  • Przegląd podatności kart Mifare
  • Omówienie wybranej podatności
  • Sposób ochrony przed ta podatnością
 • Praktyczne wykorzystanie dowodu osobistego. „state-of-art” po 3 latach od jego wprowadzenia (131313, prezentacja 22.03 ~10:00)
  • Co to jest e-dowód
  • Do czego służy
  • Logowania do systemu
  • Dostępne e-usługi
  • Podpisywanie pism elektronicznych
 • Porównanie technik biometrycznych (132090, prezentacja 22.03 ~09:15)
  • Opis systemów wykorzystujących AFIS.
  • Opis systemów wykorzystujących linie papilarne.
  • Opis systemów wykorzystujących rozpoznawanie twarzy.
  • Opis systemów wykorzystujących rozpoznawanie głosu.
  • Opis systemów wykorzystujących rozpoznawanie tęczówki.
  • Porównanie skuteczności i aplikacyjności systemów.
 • Bezpieczeństwo kart SIM (125199, prezentacja 22.03 ~10:30)
  • Wprowadzenie do kart SIM
  • Ataki na COMP128
  • Klonowanie kart SIM
  • Funkcjonalności związane z bezpieczeństwem kart
  • Ewolucja kart SIM (omówienie USIM itp.)
 • Embedded-SIM (eSIM) czyli wbudowana karta SIM (132144, prezentacja 22.03 ~08:15)
  • Wprowadzenie do kart eSIM/ porównanie z tradycyjną kartą SIM
  • eSIM w standardzie M2M (Machine to Machine),
  • eSIM w wersji konsumenckiej + porównanie do M2M
  • Zalety i zastosowania konsumenckie kart eSIM,
  • eSIM w kontekście Internetu Rzeczy.
 • Tagi RFID i ich zastosowania (131812, prezentacja 29.03 ~08:30)
  • Budowa tagów/etykiet RFID
  • Zasada działania
  • Zastosowania tagów RFID
  • Bezpieczeństwo i zagrożenia
  • Koszt systemu opartego o tagi RFID
 • Znakowanie („czipowanie”) zwierząt, normy, standardy, protokoły (132146, prezentacja 22.03 ~08:30)
  • czym jest elektroniczne znakowanie („czipowanie”) zwierząt
  • międzynarodowe standardy ISO 11784 / 11785
  • międzynarodowy standard ISO/IEC 18000
  • protokoły identyfikacji zwierząt FDX-B, EPC Gen2
  • zalety oznakowania zwierząt
 • Kryptologia kwantowa (132154, prezentacja 19.04 ~08:00)
  • Wstęp teoretyczny
  • Kwantowa dystrybucja klucza
  • Algorytm faktoryzacji Shora
  • Aktualny stan technologii, implementacje
  • Kryptografia postkwantowa
 • Rejestrowanie czasu pracy w sieci lokalnej przy pomocy urządzenia IoT (127080, prezentacja 29.03 ~08:15)
  • Urządzenie rejestrujące oparte o procesor ESP32
  • Odczyt kart MIFARE przy pomocy modułu z układem RC522
  • Wyświetlanie czasu pracy na wyświetlaczu OLED
  • Monitorowanie czasu pracy pracowników przez aplikację w sieci lokalnej
  • Interfejs webowy do przeglądania czasu pracy pracowników
 • Inteligentny zamek, otwierany przy pomocy RFID z zapisem logów na kartę SD (132134, prezentacja 29.03 ~10:45)
  • Schemat elektryczny
  • Płytka(trawienie i lutowanie)
  • Oprogramowanie
  • Testowanie układu
  • Dokumentacja techniczna
 • Lokalizacja wewnątrzbudynkowa w oparciu o BT i OSM (132504, prezentacja 22.03 ~10:45)
  • Analiza źródeł wtórnych omawiających wskazaną tematykę
  • Przedstawienie w pracy dostępnej technologii dotyczącej lokalizacji wewnątrzbudynkowej
  • Wskazanie zapotrzebowania na omawianą technologię
  • Zapoznanie się ze sposobem tagowania Simple Indoor Tagging oraz platformą OSM
  • Wskazanie potencjalnych zastosować technologii lokalizacji wewnątrzbudynkowej
 • Komunikacja bliskiego zasięgu NFC (132033, prezentacja 29.03 ~08:00)
  • Co to jest NFC
  • Gdzie można wykorzystać tą technologię
  • Zasada działania i bezpieczeństwo
  • Wady i zalety NFC
  • Porównanie NFC do Bluetooth
 • Kody EAN (131818, prezentacja 29.03 ~10:15)
  • Opis czym są kody EAN
  • Rodzaje kodów
  • Zastosowanie
  • Sposób tworzenia kodów
  • Podobne standardy
 • Wykorzystanie tagów RFID w domu (projekt programistyczny, 132111, prezentacja 29.03 ~09:45)
  • funkcjonalność
   • włączanie wifi po wejściu do domu + wyłączanie przy wychodzeniu
   • wyciszenie telefonu przed snem przy łóżku
   • wyświetlenie danych pogodowych
   • wysyłanie smsów
   • włączanie muzyki przy komputerze
 • Biometria: szansa czy zagrożenie (132319, prezentacja 12.04 8:00)
  • omówienie technik i pól zastosowania biometrii
  • czy biometria zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa
  • biometria a prywatność – wykorzystanie biometrii w systemach nadzorowania
  • cechy i podatności systemu biometrii układu krwionośnego
  • alternatywne metody biometrii

Brak możliwości komentowania.