Rozwiązania automatycznej identyfikacji zbiorów bibliotecznych i czytelników z wykorzystaniem RFID

„Celem pracy jest wykonanie analizy rozwiązań automatycznej identyfikacji zbiorów bibliotecznych
i czytelników z wykorzystaniem RFID wykorzystywanych w bibliotekach na świecie wraz ze
szczegółową analizą rozwiązania stosowanego w Bibliotece Politechniki Poznańskiej. A także rozwinięcie
istniejącego narzędzia Mobile USOS Id Reader, którego autorem jest Michał Ołtarzewskiego
z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego o dodatkowe funkcje,
by dostosować je do potrzeb Biblioteki Politechniki Poznańskiej i tym samym zwiększyć jego
uniwersalność. Rozwój oprogramowania odbywał się we współpracy z autorem.”

Brak możliwości komentowania.