jOSOZ

Legitymacja studencka z biometryczną identyfikacją osoby w Ogólnopolskim Systemie Ochrony Zdrowia OSOZ

Promotor: prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska
Autor: Maciej Sobkowiak

„Celem projektu była implementacja funkcjonalności identyfikujących oraz autoryzujących użytkownika udostępnianych przez kartę elektroniczną, która została opracowana przez firmę KAMSOFT. Projekt ten dedykowany jest dla powszechnie wydawanych elektronicznych legitymacji studenckich. Pozwoli to każdemu studentowi, posiadającemu zaprojektowany aplet, na dostęp do tegoż systemu z wykorzystaniem posiadanej karty. Podobne rozwiązanie stosowane jest w przypadku integracji biletów komunikacji miejskiej w Poznaniu z ELS lub rozszerzenia funkcji ELS o uniwersalny identyfikator biblioteczny (jELIB).

Wynikami końcowymi pracy są:

  • aplet napisany w języku JavaCard, implementujący funkcje karty użytkownika systemu OSOZ,
  • aplikacja przeznaczona na komputery typu PC, demonstrująca możliwosci apletu,
  • dokumentacja, pozwalająca na późniejsza integrację rozwiązania z innymi systemami i jego modernizacje.”

Brak możliwości komentowania.