jElib

Aplikacja biblioteczna (jElib) jest aplikacją instalowaną w pamięci elektronicznych legitymacji studenckich i elektronicznych legitymacji doktoranckich. Służy ona jako uniwersalny identyfikator biblioteczny. W pamięci karty zapisane są podstawowe dane właściciela oraz historia ostatnio wypożyczonych książek.

„Projekt jElib jest w założeniu kontynuacja projektu Elib, który w momencie rozpoczęcia realizacji niniejszej pracy magisterskiej nie został jeszcze wdrożony. Początki projektu Elib miały miejsce w pierwszej połowie 2008 roku w Politechnice Poznańskiej. Wtedy to postanowiono wykorzystać ELS jako nośnik informacji studenta z systemów bibliotecznych. Rozwiązanie to miało być realizowane poprzez aplet implementujący obsługę systemu plików zgodna z ISO 7816-4. Na kartach, które są wykorzystywane jako ELS producenci dostarczają już takie aplety. Są to ID-One dla kart firmy Oberthur oraz MPCOS dla kart Gemalto. Dane miały być przechowywane w czterech plikach i dostęp do nich miał się odbywać poprzez API zdefiniowane dla dostępu do plików w ISO 7816-4. Z tej tez racji, na początku realizacji projektu jElib postanowiono zachować zgodność struktury danych przechowywanych przez aplet z wersja poprzednia, dlatego tez jElib dane są składowane również w czterech plikach. W przypadku projektu Elib jak i jElib pliki te znajdują się w katalogu o nazwie D6160000400101.”

Aplikacja biblioteczna jElib została wdrożona na Elektronicznych Legitymacjach Studenckich studentów Politechniki Poznańskiej.

Oprogramowanie do obsługi aplikacji bibliotecznej
Struktura elektroniczna elib

Brak możliwości komentowania.