II KKUSELS Program

10.06.2010 (czwartek)
09.00 – 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
10.00 – 12.00 SESJA 1
10.00 – 10.15 Powitanie uczestników
10.15 – 10.45 „Elektroniczna Legitymacja Studencka w Politechnice Wrocławskiej”
Politechnika Wrocławska, dr inż. Jacek Oko [prezentacja]
10.45 – 11.15 „Moduł do obsługi ELS jako część zintegrowanego systemu obsługi spraw studiów”
Uniwersytet Warszawski, dr Janina Mincer-Daszkiewicz [prezentacja]
11.15 – 11.30 „Międzyuczelniane Centrum Personalizacji – organizacja i działalność”
Politechnika Poznańska, mgr Andrzej Tadych 
[prezentacja]
11.30 – 12.00 przerwa kawowa
12.00 – 13.00 SESJA 2
12.00 – 12.30 „Rozbudowa funkcjonalności systemu ELS”
OPTeam [prezentacja]
13.00 – 13.30 „Nowe karty wieloaplikacyjne”
Oberthur Technologies [prezentacja]
13.30 – 16.00 WARSZTATY
13.30 – 14.15 „SELS PP widziany od strony użytkownika”
Politechnika Poznańska, Monika Brzezowska [prezentacja]
14.15 – 15.00 „Praktyczna realizacja PKI w systemie ELS i karty pracowniczej”
OPTeam
15.00 – 15.30 „Karty kryptograficzne w środowisku Linux”
Politechnika Poznańska, Łukasz Piątkowski [prezentacja]
15.30 – 16.00 „Na czym polega bezpieczeństwo ELS?”
Politechnika Poznańska, Marek Gosławski [prezentacja]
od 16.00 POCZĘSTUNEK

Brak możliwości komentowania.