Legitymacja szkolna

REGULACJE PRAWNE

Przepisy prawne, regulujące powszechność i zastosowanie legitymacji szkolnych.

  • Plastikowa elektroniczna legitymacja szkolna  obowiązuje od dnia 1 września 2018 r. Wprowadzona została rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2018.
  • Istotne zmiany reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. (Dz. U 2023r.  poz. 1120 str. 301).
  • Wzór e-legitymacji wynika z przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 725 i 1517) oraz rozporządzenia. MSWiA z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem (Dz. U. z 2019 r. poz. 1281).

O NAS

Oferujemy Państwu personalizację e-Legitymacji Szkolnych w Międzyuczelnianym Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej, w  jednostce organizacyjnej Politechniki Poznańskiej, powołanej w 2005 roku przez siedem poznańskich uczelni publicznych, w celu wprowadzenia do obiegu elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS).

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, jak i oczekiwaniom związanym z tym, iż po 12.07.2024 r. każda nowowydana legitymacja ma posiadać format karty plastikowej – nazywanej e-legitymacją – proponujemy realizację zamówień w jednostce z wieloletnim doświadczeniem, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt drukujący, działającej z pasją  w branży związanej z wydrukiem różnego rodzaju kart, legitymacji, czy też identyfikatorów.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Realizacja zamówień będzie odbywać się za pomocą przygotowanego przez naszą jednostkę systemu, poprzez wprowadzenie przez pracownika szkoły, danych  ucznia wraz ze zdjęciem i przesłanie ich do MCPLS. Następnie, przesłane drogą elektroniczną dane, zostaną naniesione na blankiet e-legitymacji.

Proponujemy personalizację legitymacji na dwóch rodzajach kart:

  • na karcie mifare classic, którą można wykorzystać jako kartę dostępu do pomieszczeń szkolnych czy szafek,
  • na karcie bez układu elektronicznego – zwykły plastik.

Gotowe legitymacje wraz hologramami będzie można odebrać osobiście na terenie kampusu Wilda lub drogą wysyłkową.  Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia. Czas realizacji zamówienia – maksymalnie 10  dni roboczych od otrzymania zlecenia w systemie.

Aby zapewnić jak najlepszą współpracę i sprostać Państwa oczekiwaniom dotyczącym przekazywanych danych osobowych, podpisane zostaną stosowne umowy gwarantujące ich bezpieczeństwo. 

WZORY LEGITYMACJI SZKOLNYCH

  • MEiN-I/1 Legitymacja szkolna dla uczniów szkół dla dzieci i młodzieży oraz uczniów szkół polskich
  • MEiN-I/2 Legitymacja szkolna dla słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych
  • MEiN-I/3-N Legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkół dla dzieci i młodzieży oraz uczniów szkół polskich
  • MEiN-I/4-N Legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Wzór nr 1

Legitymacja szkolna dla uczniów szkół dla dzieci i młodzieży oraz uczniów szkół polskich (awers i rewers) zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

ANKIETA

W celu zweryfikowania Państwa zapotrzebowania na niniejsze e -Legitymacje Szkolne, uruchomiliśmy krótką ankietę. Uprzejmie prosimy o wypełnienie, co pozwoli nam na kontakt z Państwa placówką i uzgodnienie możliwie najlepszych dla Państwa warunków. Ankieta znajduje się w linku poniżej.

https://ankiety.put.poznan.pl/form/put-n7p-346

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Brak możliwości komentowania.