PKI na ELS

W 2018 roku na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej ogłoszony został temat pracy inżynierskiej „Aplet PKI na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej”. Wyzwanie podjęli: Karol Michałowski, Paweł Ruminkiewicz i Michał Zalewski. Promotorem pracy był dr hab. inż. Marek Mika, a opiekunem merytorycznym mgr inż. Marek Gosławski. Praca uzyskała ocenę bardzo dobrą.

Celem pracy był przegląd istniejących rozwiązań i wybór apletu PKI (ang. Public Key Infrastructure) z otwartym kodem źródłowym dla kart elektronicznych, który spełnia wymagania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) i Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej (ELD). Projekt polegał na przygotowaniu środowiska wraz z adaptacja apletu dla kart elektronicznych używanych jako ELS/ELD na uczelni oraz kompilacja tego apletu. 

W wyniku przeprowadzonych prac wybrany został ISOApplet – program napisany przy użyciu środowiska programistycznego Java Card, pozwalającego na uruchamianie aplikacji opartych o język Java w ramach środowiska sprzętowego kart elektronicznych. W pracy został wykorzystany aplet stworzony przez Philipa Wendlanda, dostępny w ramach licencji Open Source GNU General Public License v3.0. Niewątpliwą zaletą wyboru tego apletu jest istnienie przystosowanej wersji biblioteki, stanowiącej główny filar middleware’u.

Brak możliwości komentowania.