Projekty 2010/2011

Tematy projektów realizowanych w semestrze letnim 2010/2011:

  • Oprogramowanie do przesyłania poleceń i otrzymywania odpowiedzi APDU
  • Oprogramowanie tworzące strukturę katalogową dla kart OberthurCS IAS
  • Skrypty dla scardshell dla kart SIM
  • Skrypty dla scardshell dla kart EMV
  • PEKA – Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna – stan prac
  • Tworzenie listy obecności z użyciem środowiska Smart Card Shell i aplikacji internetowej opartej na Ruby on Rails
  • Sposoby „łamania” kart Mifare
  • pl.id – stan prac
  • Program do zabezpieczania folderów w systemie Windows wykorzystujący legitymacje studenckie

Brak możliwości komentowania.