ELS w wersji 2

Celem pracy dyplomowej, zrealizowanej pod kierunkiem dr hab. inż. Marka Miki , prof. PP przez inż. Edytę Bosacką, było przygotowanie apletu jELS do obsługi struktury danych w wersji drugiej.

„W niniejszej pracy magisterskiej dokonano analizy teoretycznej zagadnień związanych z kartami elektronicznymi ze szczególnym uwzględnieniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Skrupulatnie opisane zostały zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. wymagania nałożone na nową wersję tego dokumentu. Ponadto omówiona została funkcjonalność mobilnej aplikacji „mLegitymacja” będącej alternatywą dla fizycznej formy legitymacji studenckiej. W celu wyboru właściwej technologii dla implementacji apletu ELS w wersji 2 porównane zostały różne wersje platformy Java Card. Celem niniejszej pracy było stworzenie wyżej wspomnianego apletu spełniającego wymogi Ministerstwa oraz zgodnego ze specyfikacją GlobalPlatform i normą ISO/IEC 7816. Wprowadzone rozwiązanie zostało pomyślnie przetestowane na fizycznych egzemplarzach kart elektronicznych.

Brak możliwości komentowania.