SELS

System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (SELS) jest to system zarządzania legitymacjami studenckimi i doktoranckimi. Składa się z głównego systemu, części personalizującej karty (Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckich) oraz z lokalnych systemów komunikujących się z systemem głównym, używanych przez uczelnie. Zawiera oprogramowanie kontrolujące proces wydruku legitymacji, terminal dziekanatowy służący do zarządzania cyklem życia legitymacji oraz serwisy WWW dla pracowników MCP oraz pracowników uczelni korzystających z systemu SELS.

Poznańskie uczelnie publiczne współtworzące MCPLS

  1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  2. Politechnika Poznańska
  3. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  4. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  5. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  6. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
  7. Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Więcej o systemach elektronicznej legitymacji studenckiej znajduje się w raporcie [2011].

Brak możliwości komentowania.