Programowanie kart elektronicznych

Przedmiot Programowanie Kart Elektronicznych prowadzony jest w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej we współpracy z Międzyuczelnianym Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej. Celem przedmiotu jest przedstawienie zastosowań kart elektronicznych w różnych dziedzinach życia codziennego oraz zdobycie praktycznych umiejętności projektowania systemów wykorzystujących karty elektroniczne. Program przedmiotu (wykłady) obejmuje następujące zagadnienia:

 • historia i budowa kart elektronicznych,
 • standardy, specyfikacje i normy,
 • platforma GlobalPlatform,
 • systemy operacyjne: Java, BasicCard, Multos, .NET
 • systemy płatności EMV,
 • biometria
 • karty SIM,
 • personalizacja legitymacji studenckich,
 • karty z interfejsem bezkontaktowym – RFID,
 • karty elektroniczne i PKI (bezpieczeństwo, certyfikaty),
 • zastosowanie kart elektronicznych: paszport, opieka zdrowotna, transport.

Wymagane wiadomości:

 • umiejętność programowania w języku wysokiego poziomu (np. Java, Basic, C#)
 • podstawowe wiadomości z kryptografii

Na ocenę końcową z zajęć laboratoryjnych programowania kart elektronicznych składają się:

 • Aktywność na zajęciach
 • Test obejmujący materiał przedstawiony na zajęciach
 • Projekt praktyczny lub teoretyczny

Aktywność oceniana jest na podstawie wykonanych w ramach zajęć punktowanych zadań. Każde poprawnie wykonane zadanie jest punktowane maksymalnie 1 punktem. Na podstawie zdobytej liczby punktów wystawiana jest ocena dla tej części zajęć.
Test obejmuje zagadnienia przedstawione w ramach zajęć. Składa się z losowo wybranych pytań dotyczących każdego ćwiczenia. Każda poprawna odpowiedź punktowana jest 1 punktem.
Projekt stanowi trzeci składnik oceny końcowej. Po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych zajęć laboratoryjnych studenci na zajęciach prezentują projekt, który następnie jest oceniany.

 1. Zajęcia organizacyjne
 2. Zapoznanie z kartami
 3. Elektroniczna Legitymacja Studencka
 4. Interfejs bezkontaktowy, Mifare
 5. Karty SIM
 6. Karty płatnicze
 7. Centrum personalizacji na przykładzie MCPLS
 8. Programowanie kart w języku BasicCard
 9. Programowanie kart w języku JavaCard
 10. Bezpieczna komunikacja z kartą
 11. Test, informacje o projektach

Brak możliwości komentowania.