Programowanie kart elektronicznych

Przedmioty

 • Programowanie Kart Elektronicznych
 • Systemy Automatycznej Identyfikacji
 • Systemy Automatycznej Identyfikacji i Karty Elektroniczne

prowadzone są na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej we współpracy z Międzyuczelnianym Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej. Celem przedmiotu jest przedstawienie zastosowań kart elektronicznych w różnych dziedzinach życia codziennego oraz zdobycie praktycznych umiejętności projektowania systemów wykorzystujących karty elektroniczne. Program przedmiotu (wykłady) obejmuje następujące zagadnienia:

 • historia i budowa kart elektronicznych,
 • standardy, specyfikacje i normy,
 • platforma GlobalPlatform,
 • systemy operacyjne: Java, BasicCard, Multos, .NET
 • systemy płatności EMV,
 • biometria
 • karty SIM,
 • personalizacja legitymacji studenckich,
 • karty z interfejsem bezkontaktowym – RFID,
 • karty elektroniczne i PKI (bezpieczeństwo, certyfikaty),
 • zastosowanie kart elektronicznych: paszport, opieka zdrowotna, transport.

Wymagane wiadomości:

 • umiejętność programowania w języku wysokiego poziomu (np. Java, Basic, C#)
 • podstawowe wiadomości z kryptografii

Na ocenę końcową z zajęć laboratoryjnych programowania kart elektronicznych składają się:

 • Aktywność na zajęciach
 • Test obejmujący materiał przedstawiony na zajęciach
 • Projekt praktyczny lub teoretyczny

Aktywność oceniana jest na podstawie wykonanych w ramach zajęć punktowanych zadań. Każde poprawnie wykonane zadanie jest punktowane maksymalnie 1 punktem. Na podstawie zdobytej liczby punktów wystawiana jest ocena dla tej części zajęć.
Test obejmuje zagadnienia przedstawione w ramach zajęć. Składa się z losowo wybranych pytań dotyczących każdego ćwiczenia. Każda poprawna odpowiedź punktowana jest 1 punktem.
Projekt stanowi trzeci składnik oceny końcowej. Po przeprowadzeniu wszystkich zaplanowanych zajęć laboratoryjnych studenci na zajęciach prezentują projekt, który następnie jest oceniany.

 1. Certyfikaty
 2. Elektroniczna Legitymacja Studencka
 3. Interfejs bezkontaktowy, Mifare
 4. RFID / Animal ID
 5. Karty SIM
 6. Karty płatnicze
 7. Centrum personalizacji na przykładzie MCPLS
 8. Programowanie kart w języku BasicCard
 9. Programowanie kart w języku JavaCard
 10. Bezpieczna komunikacja z kartą
 11. Test, informacje o projektach

Brak możliwości komentowania.