Legitymacja szkolna

REGULACJE PRAWNE Przepisy prawne, regulujące powszechność i zastosowanie legitymacji szkolnych. O NAS Oferujemy Państwu personalizację e-Legitymacji Szkolnych w Międzyuczelnianym Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej, w  jednostce organizacyjnej Politechniki Poznańskiej, powołanej w 2005 roku przez siedem poznańskich uczelni publicznych, w celu wprowadzenia do obiegu elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, jak i oczekiwaniom…

Przeczytaj całość

Pilotaż ESC – dalsze kroki

Szanowni Państwo, z wielką satysfakcją mam przyjemność poinformować Państwa o kolejnych, namacalnych krokach pilotażu Europejskie Karty Studenta (ESC) w Polsce. Okres od października 2023 –  do obecnego dnia – był okresem cierpliwej i konsekwentnej pracy całego zespołu nad poszczególnymi etapami i zadaniami projektu, który nam powierzono. Trzy istotne kroki w…

Przeczytaj całość

Survey for PUT students/Erasmus+

Dear Students! This survey is addressed to people participating in foreign exchanges. The survey is anonymous. We kindly ask you to complete this survey. The results will be used to formulate conclusions on the universality of documents identifying student status (IDs, cards) in Poland and abroad, and will also be…

Przeczytaj całość

Ankieta dla studentów PP/Erasmus+

Drodzy Studenci! Niniejsza ankieta skierowana jest do osób uczestniczących w wymianach zagranicznych. Ankieta jest anonimowa. Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Wyniki posłużą do sformułowania wniosków w temacie powszechności dokumentów identyfikujących status studenta (legitymacje, karty) w Polsce, jak i poza jej granicami, a także będą stanowić źródło informacji, czy posiadanie…

Przeczytaj całość

PILOTAŻ PROJEKTU EUROPEJSKIEJ KARTY STUDENTA (EUROPEAN STUDENT CARD, ESC) W POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ TRWA

Rozmowy prowadzone przez reprezentanta władz Politechniki Poznańskiej – Zastępcę Kanclerza Marka Gosławskiego z reprezentantami Ministerstwa  Edukacji i Nauki pozwoliły  zbliżyć się do realizacji wizji pod tytułem: „Opracowanie i przeprowadzenie pilotażu projektu, służącego wypracowaniu wzoru Europejskiej Karty Studenta (European Student Card, ESC)”. Milowym krokiem było podpisanie umowy na niniejsze przedsięwzięcie przez…

Przeczytaj całość

Nauczyciele akademiccy … na szaro ;-) Od października legitymacje nauczyciela akademickiego już tylko elektroniczne!

MCPLS przygotowuje się do tego, aby w systemie SELS można było zlecać personalizację oraz przedłużać Elektroniczne Legitymacje Nauczyciela Akademickiego. Koszty personalizacji będą takie same jak dla Elektronicznej Legitymacji Studenckiej lub Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej. Do przedłużania konieczny będzie dodatkowy terminal. Dane o pracowniku będzie można wprowadzić ręcznie lub pobrać z odpowiedniej…

Przeczytaj całość

Kody uczelni na potrzeby potwierdzenia ważności legitymacji studenckich

Kody uczelni na potrzeby potwierdzenia ważności legitymacji studenckich dostępne są w systemie POLon.  Dostęp z menu: Ogólnodostępne zestawienia → Rejestr instytucji szkolnictwa wyższego → Dane instytucji → Pole „Numer uczelni” Po zalogowaniu: Administracja → Instytucja → Dane podstawowe jednostki → Dane aktualne → Pole „Numer uczelni”

Przeczytaj całość

Uczelnie pozostawiono bez wyboru – Elektroniczne Legitymacje Studenckie obowiązkowe!

Ustawa 2.0 wprowadza rewolucyjne zmiany dla Uczelni. Jedną z nich jest konieczność wydawania legitymacji studenckiej wyłącznie w postaci karty elektronicznej – uczelnie nie będą mogły wydawać papierowych legitymacji studenckich. MCPLS świadczy dla uczelni kompleksową usługę polegającą na przygotowaniu elektronicznej legitymacji studenckiej*. Uczelni udostępniane jest oprogramowania pozwalające na elektroniczne zlecenie ELS…

Przeczytaj całość

V International University Smart Card Congress

Przedstawiciele MCPLS wzięli udział w V Międzynarodowym Kongresie Inteligentnej Karty Uniwersyteckiej, który odbył się 30 i 31 marca 2017 r w Warszawie. Podczas tej edycji analizowane były tendencje w zakresie korzystania z IKU, sytuacja i postęp IKU. Nastąpiła także wymiana doświadczeń dotyczących użycia i technik związanych z kartą oraz technologiami mobilnymi. Więcej…

Przeczytaj całość