PILOTAŻ PROJEKTU EUROPEJSKIEJ KARTY STUDENTA (EUROPEAN STUDENT CARD, ESC) W POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ TRWA

Rozmowy prowadzone przez reprezentanta władz Politechniki Poznańskiej – Zastępcę Kanclerza Marka Gosławskiego z reprezentantami Ministerstwa  Edukacji i Nauki pozwoliły  zbliżyć się do realizacji wizji pod tytułem: „Opracowanie i przeprowadzenie pilotażu projektu, służącego wypracowaniu wzoru Europejskiej Karty Studenta (European Student Card, ESC)”.

Milowym krokiem było podpisanie umowy na niniejsze przedsięwzięcie przez JM Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dra hab. inż. Teofila Jesionowskiego. Kropką nad „i” było przypieczętowanie dokumentu przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji  i Nauki Wojciecha Murdzka, w dniu 13.10.2023 r., co stanowiło oficjalne rozpoczęcie pilotażu.

Pilotaż  zakłada umożliwienie wydawania ESC przez jednostkę uczelnianą z ramienia Politechniki Poznańskiej, a mianowicie przez Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej. Jednostkę, która od 2005 r. stanowi miano lidera w dziedzinie personalizacji legitymacji studenckich, doktoranckich, czy też pracowniczych w Polsce. 

Wiodącym założeniem projektu jest stworzenie i udostępnienie oprogramowania umożliwiającego niezależną obsługę ESC przez uczelnie. W związku z powyższym uczelnie będą mogły skorzystać z usług MCPLS, przygotowanego w ramach pilotażu do wydawania ESC, lub stworzyć własne centra personalizacji – zarówno działające w obrębie pojedynczej uczelni jak i porozumień wielu z nich. Oprogramowanie będzie umożliwiać wydawanie kart ESC w postaci „wirtualnej” jak i „fizycznej”. Jako „wirtualna” ESC rozumiana jest przede wszystkim możliwość potwierdzania statusu studenta w serwisie ESC oraz korzystania przez studenta z aplikacji ERASMUS+ i aktywowania ESC wyłącznie jako element aplikacji  lub w ramach prostej, dedykowanej aplikacji mobilnej.

Głównym założeniem ESC jest to, iż  podczas wymiany studenci mogą korzystać z różnych usług zarówno na terenie kampusu uniwersyteckiego, jak i poza nim. Aplikacja Erasmus+ natomiast to aplikacja pomagająca studentom Erasmusa we wszystkich praktycznych działaniach administracyjnych – przed wyjazdem, podczas pobytu za granicą i po powrocie.

Inicjatywa dotycząca Europejskiej Karty Studenta stanowi więc zdecydowany krok  w kierunku cyfrowego społeczeństwa europejskiego i prawdziwie europejskiego obszaru edukacji, w którym pobyt za granicą w celu nauki stanie się normą, a doskonałość edukacyjna – realnym doświadczeniem dla wszystkich.

Uczelnie zainteresowane wzięciem udziału w bezpłatnym pilotażu wprowadzenia Europejskiej Karty Studenta w Polsce proszone są o wypełnienie krótkiej ankiety.

Politechnika Poznańska MCPLS
Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
Email: magdalena.pikosz@put.poznan.pl
Tel. 61 6653712

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Ankieta
Osoba do kontaktu
Osoba do kontaktu
Imię
Nazwisko
Czy studenci Państwa Uczelni wyjeżdżają, aby studiować na europejskich uczelniach w ramach programu Erasmus?
Czy byliby Państwo zainteresowani wzięciem udziału w bezpłatnym, pilotażowym projekcie realizowanym przez Politechnikę Poznańską (MCPLS) pod patronatem MEiN, dotyczącym wydawania legitymacji ESC dla polskich studentów wyjeżdżających studiować na europejskich uczelniach?
Czy po zakończonym bezpłatnym okresie pilotażowym byliby Państwo zainteresowani poznaniem oferty na odpłatne korzystanie z programu ESC?

Brak możliwości komentowania.