Projekty

W ramach zajęć laboratoryjnych „Programowania kart elektronicznych” realizowane są projekty. Stanowią one obowiązkowa składową oceny z tych zajęć.

Brak możliwości komentowania.