Projekty 2016/2017

Projekty realizowane w semestrze zimowym 2016/2017

 • Rejestrator czasu pracy (117107, 110207)
  • oprogramowanie dla urządzenia mobilnego (telefon, tablet) z systemem android
  • sposób działania jak dla rejestratora czasu pracy (np. Unicard SD1660)
  • współdziałające z usługą pozwalającą na rejestrację czasu pracy w bazie
 • Biblioteka odczytująca informacje zawarte w strukturze ELS/ELD na karcie elektronicznej dla urządzeń mobilnych (134491, 117100)
   • metody:
    • sprawdź, czy na karcie występuje aplikacja o AID (tak/nie) (parametr obowiązkowy AID aplikacji, parametr opcjonalny AID Card Manager’a)
    • pokaż dane ELS
    • pokaż dane ELD
    • pokaż dane jELIB
   • wynik w postaci obiektów klasy els_data, eld_data, jELIB_data w postaci i typach określonych przez struktury danych (nazewnictwo zgodnie z rozporządzeniem lub dokumentacją)
   • wersje:
    • Android  (134491, 117100)
    • iOS
    • Windows
 • Karty „dalekiego” zasięgu (117037)
  • zasięg > 50 cm
 • Studium przypadku – specyficzne działanie karty Mifare w systemie kontroli dostępu (117042)
  • scenariusze: 
   • karta nie działa na jednym czytniku
   • karta jest sprawna (odczyt czytnikiem stacjonarnym), ale nie działa z czytnikami systemu kontroli dostępu
  • wskazanie potencjalnych przyczyn
  • przygotowanie schematu postępowania w celu zdiagnozowania problemu
  • (opcja) przeprowadzenie diagnozy
 • Emulator BalanceReader (117050)
 • Zmiana kodu identyfikującego UID w kartach Mifare (116386)
  • przykłady, opis wymaganych urządzeń, oprogramowania, specyfika kart
 • Poszukiwanie kluczy pamięci Mifare (134505)
  • plugin do SCardSuite (C#)
  • demonstracja czasu potrzebnego na znalezienie klucza/kluczy dla pojedynczego sektora

Brak możliwości komentowania.