Polsko-Francuska Konferencja „Smart Citizen”

informacja za UBIFRANCE:

Rozwój nowych technologii, a przyszłość polskich miast i ich mieszkańców.

Konferencja tematyczna „Smart Citizen” organizowana przez francuską Misję Ekonomiczną Ubifrance przy współudziale Jego Ekscelencji Pierre’a Buhlera, Ambasadora Francji w Polsce odbędzie się we wtorek 28 października br. w Ambasadzie Francji, przy ulicy Pięknej 1 w Warszawie.

Spotkanie stanie się wyśmienitą okazją do podjęcia dyskusji na temat technologicznych potrzeb społeczności miejskich oraz do zapoznania się z aktualnymi i planowanymi przedsięwzięciami, między innymi w zakresie zastosowania systemów kartowych w przestrzeni miejskiej. Konferencja będzie miała charakter spotkania eksperckiego i włączy się w europejski dialog dotyczący rosnących potrzeb obywateli, coraz bardziej mobilnych i dynamicznych.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli sektora publicznego, reprezentantów miast i województw w Polsce. Podczas wydarzenia spotkają się Państwo z niezależnymi ekspertami rynkowymi (m.in. Politechnika Poznańska, Szkoła Główna Handlowa). Panel dyskusyjny pozwoli również zapoznać się z przykładowymi wdrożeniami systemów kartowych we Francji.

Tematy poruszane podczas dyskusji będą dotyczyły m.in.: innowacyjnych rozwiązań dedykowanych urzędom miasta, uczelniom wyższym, bezpieczeństwa danych, architektury korporacyjnej oraz finansowania projektów w nowej perspektywie UE. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zgłoszenia uczestnictwa prosimy o kontakt z: Karolina Modrykamień, Ambasada Francji w Polsce, Misja Ekonomiczna – UBIFRANCE ul. Piękna 1, 00-477 WARSZAWA Tel.: +48 22 529 31 22, E-mail: karolina.modrykamien@ubifrance.fr

Program Polsko-Francuskiej Konferencji Smart Citizen

Prezentacja p. Andrzeja TADYCHA, Kierownik Międzyuczelnianego Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckich – Politechnika Poznańska – Smart Student: Wdrożenia karty studenckiej – korzyści dla uczelni i studentów

Brak możliwości komentowania.