III KKUSELS Program

13.02.2015 (piątek)

09.00 – 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
10.00 – 10.10 Powitanie uczestników przez prof. dr hab. inż. Tomasza Łodygowskiego (Rektora Politechniki Poznańskiej)
10.10 – 11.45 Sesja I – Karta płatnicza na ELS/ELD – wszyscy wygrywają
10.15 – 11.45 Prezentacje głównych sponsorów: BZWBK, Gemalto, Santander UniversidadesUSC Technology, present and future
Bertrand Michaux, Gemalto
11.45 – 12.00 PRZERWA KAWOWA (15 MIN)
12.00 – 13.40 Sesja II – ELS/ELD wykorzystanie możliwości
12.00 – 12.20 Funkcjonalność ELS – korzyści dla uczelni i studentów
MCPLS, Andrzej Tadych
12.20 – 12.40 Dematerializacja kart ELS/ELD – trendy i kierunki rozwoju
Oberthur Technologies, Michał Grochowski
12.40 – 13.00 Wdrożenie SELS/SELD ze wsparciem (unijnym)
SWPS w Warszawie,  Andrzej Rudko
13.00 – 13.20 Akademia Muzyczna w Poznaniu, Od czego zacząć, czyli jak funkcja płatnicza stała się impulsem do rozwoju
Akademia Muzyczna w Poznaniu,  Marcin Elbanowski
13.20 – 13.40 Funkcja płatnicza na ELS czyli jak skutecznie wdrożyć nową funkcjonalność
MCPLS, Marek Gosławski
13.40 – 14.00 PRZERWA KAWOWA (20 MIN)
14.00 – 15.00 Sesja III – MCPLS a misja uczelni
14.00 – 14.20 Programowanie Kart Elektronicznych
Politechnika Poznańska, dr hab. inż. Marek Mika
14.20 – 14.40 Lista obecności – rozszerzenie oprogramowania o technologie NFC
Politechnika Poznańska (projekt studencki), Ilona Ławniczak, Anna Iwanowicz
14.40 – 15.00 GIROCARD jako narodowa karta płatnicza
Politechnika Poznańska (prezentacja rozwiązania), Wojciech-Beniamin Wolski
15.00 – 16.00 Sesja IV – SELS/SELD, oprogramowanie inaczej (sesja organizatora)
15.00 – 15.20 SELS PP widziane od strony użytkownika
Politechnika Poznańska, Monika Brzezowska
15.20 – 15.40 Nieinwazyjne zastosowanie ELS w systemach komercyjnych (SCVK, Portiernia, Lista obecności)
MCPLS, Mateusz Leszner
15.40 – 16.00 Smart Card Management System – legitymacja nie tylko studencka
MCPLS, Maciej Sobkowiak
od 16.00 POCZĘSTUNEK

 

W czasie przerwy kawowej zapraszamy na prezentacje prowadzone przez Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej oraz studentów Politechniki Poznańskiej (stoisko MCP):

  • Nieinwazyjne zastosowanie ELS w systemach komercyjnych (SCVK, Portiernia, Lista obecności)
    Mateusz Lenszner
  • „Transakcja płatnicza”- jakie dane można odczytać z karty przy użyciu telefonu z NFC?
    Małgorzata Wętkowska
  • Tagi NFC – przegląd rozwiązań.
    Paweł Mazurek

Brak możliwości komentowania.