O MCP

mcpMiędzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej (MCPLS) jest jednostką organizacyjną Politechniki Poznańskiej, powołaną w 2005 roku przez siedem poznańskich uczelni publicznych, 
w celu koordynowania wprowadzenia do obiegu elektronicznej legitymacji studenckiej.
Do podstawowego zadania MCPLS należy personalizacja graficzna i elektroniczna legitymacji, czyli nadanie karcie elektronicznej zewnętrznych indywidualnych cech jej użytkownika oraz zapisanie w układach elektronicznych danych dotyczących uczelni i studenta.

MCPLS znajduje się na terenie kampusu Politechniki „Wilda”. Personalizacja legitymacji odbywa się 
w silnie strzeżonych systemami telewizji przemysłowej, sygnalizacji napadu i włamania oraz kontroli dostępu w pomieszczeniach wyposażonych w specjalistyczne drukarki oraz niezbędny sprzęt komputerowy, obsługiwany przez dwoje wykwalifikowanych pracowników.

Na mocy uchwały Senatu akademickiego i zarządzenia rektora Politechniki Poznańskiej od 01.03.2006 MCPLS jest jednostką organizacyjną Politechniki Poznańskiej.

Realizacja postawionego zadania jest możliwa dzięki korzystaniu ze stworzonego specjalnie w tym celu, napisanego od podstaw przez pracowników Politechniki Poznańskiej, systemu zarządzania cyklem życia karty. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom unikalny w skali kraju system potrafi dopasować się do wymagającego, stosującego różne środowiska informatyczne użytkownika jakim są uczelnie wyższe. Z Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej korzystają już nie tylko uczelnie zawiązujące porozumienie. MCP w krótkim czasie stało się centrum personalizacji o zasięgu wojewódzkim. Politechnika Poznańska umożliwiła także utworzenie odrębnego centrum personalizacji działającego w oparciu o stworzone oprogramowanie.

MCPLS obsługuje ponad 50 jednostek organizacyjnych (instytucji i uczelni), spersonalizowało ponad 900 tysięcy elektronicznych legitymacji studenckich, doktoranckich oraz nauczyciela akademickiego*, MCPLS umożliwia personalizację do 2000 legitymacji dziennie co odpowiada aktualnemu zapotrzebowaniu oraz prognozie potrzeb w tym zakresie na najbliższe lata.
* wg stanu na 31.12.2023 r.

MCPLS postawiło bardzo wysoko poprzeczkę technologiczną. W centrum personalizowane są nowoczesne karty elektroniczne o ogromnych możliwościach, począwszy od identyfikacji, poprzez kontrolę dostępu, bilet komunikacji miejskiej, a skończywszy na nośniku podpisu kwalifikowanego. Centrum korzysta z dwóch drukarek Fargo HDP600-LC oraz ośmiu HDP8500-LC. Są to nowoczesne drukarki oparte o termosublimacyjną retransferową technologię druku. MCPLS cały czas koordynuje tworzenie nowych rozwiązań wykorzystujące kartę elektroniczną: uniwersalna aplikacja biblioteczna, kontrola dostępu do zasobów informatycznych, bilet komunikacji miejskiej „drugiej generacji”. W MCPLS, wspólnie z bankami, wydawane są także elektroniczne legitymacje studenckie i doktoranckie z funkcją karty płatniczej.

Historia działalności MCPLS w kadrze.

Brak możliwości komentowania.