Aplikacje mobilne

Już od samego początku pojawienia się telefonów z interfejsem NFC sprawdzamy, jak praktyczne zastosować takie urządzenie.

Pierwsza testowa aplikacja służyła do odczytu danych z elektronicznych legitymacji studenckich i elektronicznych legitymacji doktoranckich. Aplikacja odczytywała numery seryjne kart, zawartość aplikacji ELS/ELD, dane z aplikacji bibliotecznej i wyświetla informację, czy dana karta może być nośnikiem biletu miejskiego PEKA (Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna).


Screenshot_2015-11-05-10-49-09
  Screenshot_2015-11-05-10-50-03  Screenshot_2015-11-05-10-50-35

W 2017 roku na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej ogłoszony został temat pracy inżynierskiej „ELS w telefonie”. Promotorem pracy był dr hab. inż. Marek Mika, a opiekunem merytorycznym mgr inż. Marek Gosławski.

Celem pracy dyplomowej było przygotowanie funkcjonalności związanej z Elektroniczną Legitymacją Studencką i Elektroniczną Legitymacją Doktorancką dla aplikacji mobilnej uczelni. W ramach projektu powstała w pełni działająca aplikacja, wykorzystująca interfejs NFC do odczytu oraz emulacji danych znajdujących się na kartach legitymacji studenckich oraz doktoranckich. Aplikacja umożliwia odczyt informacji i sprawdzenie ważności legitymacji studenckich oraz doktoranckich. Aplikacja również sprawdza karty pod kątem posiadania dodatkowych aplikacji na nich zainstalowanych (PEKA, karta biblioteczna). Odczytane karty można zapisać i przechowywać w pamięci telefonu, a następnie je emulować. Przygotowana funkcjonalność będzie dostępna do ogólnego użytku po wdrożeniu jej do uczelnianej aplikacji PPulse przez Dział Rozwoju Oprogramowania.

 

Brak możliwości komentowania.