Portiernia

Portiernia jest oprogramowaniem do obsługi wydawania kluczy w portierni. Istnieją dwie wersje Portierni odczytujące różne rodzaje dokumentów i wymagające odmiennych czytników. Zapisuje raporty w formacie odczytywanym przez Excel.

Pierwsza wersja umożliwia wydawanie kluczy na podstawie danych odczytanych z dowodów osobistych, praw jazdy i paszportów. Do jej działania wymagane jest posiadanie specjalistycznego skanera dokumentów. Oprogramowanie nie zapisuje obrazów dokumentów a jedynie dane z nich odczytane. Dzięki temu portier nie musi własnoręcznie odnotowywać danych osobowych z dokumentu w księgach wejść/wyjść, a także nie zabiera dokumentu jako zabezpieczenia zwrotu wydanego klucza (co jest niezgodne z polskim prawem, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, Dz.U. 1974 nr 14 poz. 85, Art. 33. Dowodu osobistego nie wolno zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie).

Druga wersja umożliwia wydawanie kluczy na podstawie legitymacji studenckich i doktoranckich, a także kart pracowniczych wydanych przez Międzyuczelniane Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckich z systemu SCMS.

Istnieje możliwość dostosowania funkcjonalności aplikacji Portiernia do potrzeb klienta, w tym celu zapraszamy do kontaktu.

Brak możliwości komentowania.