Pilotaż ESC – dalsze kroki

Szanowni Państwo,

z wielką satysfakcją mam przyjemność poinformować Państwa o kolejnych, namacalnych krokach pilotażu Europejskie Karty Studenta (ESC) w Polsce.

Okres od października 2023 –  do obecnego dnia – był okresem cierpliwej i konsekwentnej pracy całego zespołu nad poszczególnymi etapami i zadaniami projektu, który nam powierzono.

Trzy istotne kroki w drodze ku Europejskiej Karcie Studenta to:

1. Umowa na personalizację ESC w Międzyuczelnianym Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej

W kwestii umów proszę o kontakt z Panią Barbarą Olejniczak – pracownikiem MCPLS – E-mail: barbara.olejniczak@put.poznan.pl, tel. 61 665 3768

2. Instrukcja rejestracji Uczelni w ESC Router

Drugim równie istotnym krokiem, a zarazem czynnikiem umożliwiającym wzięcie udziału w pilotażu jest rejestracja Uczelni w ESC Router.

W kwestii dotyczącej rejestracji Uczelni, jak i w pozostałych kwestiach natury technicznej, informatycznej proszę o kontakt z Panem Adrianem Kowalskim – koordynatorem projektu w tejże materii – E-mail: esc@mcp.poznan.pl

3. Wzór graficzny Europejskiej Karty Studenta

Brak możliwości komentowania.