Seminarium informacyjne: Elektroniczna Legitymacja Studencka (25.11.2005)

125 listopada 2005 roku z inicjatywy Politechniki Poznańskiej odbyło się seminarium informacyjne poświęcone Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 lipca 2005r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. (Dz.U. z 2005r. Nr 149, poz. 1233) określającym m.in. wzór legitymacji studenckiej (załączniki 2, 3 i 4).

W seminarium wzięli udział przedstawiciele ponad stu polskich uczelni wyższych, którzy w podsumowującej dyskusji uznali za celowe podjęcie wspólnych, skoordynowanych działań mających na celu pozyskanie blankietów ELS w postaci elektronicznych kart procesorowych spełniających wymagania techniczne umożliwiające wdrożenie ELS oraz wyposażenie nowej legitymacji studenckiej w inne aplikacje – w tym również zasilenie w przyszłości certyfikatem podpisu cyfrowego w wersji kwalifikowanej.

Program seminarium i fotoreportaż

1. 10.00 – 10.05 Wstęp
prof. dr hab. Inż. Tomasz Łodygowski
Prorektor ds. Kształcenia
Politechnika Poznańska
 
2. 10.05 – 10.30 Podstawy prawne i uwarunkowania elektronicznej legitymacji studenckiej
prof. UAM dr hab. Marek Kręglewski
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
3. 10.30 – 11.00 Międzyuczelniane Centrum Personalizacji
mgr Andrzej Tadych
Politechnika Poznańska
 
4. 11.00 – 11.30 Przerwa na kawę oraz prezentacja
Centrum Wykładowego
 
5. 11.30 – 12.00 Aspekty techniczne organizacji Międzyuczelnianego Centrum Personalizacji
mgr inż. Marek Gosławski, mgr inż. Tomasz Kokowski
Politechnika Poznańska
 
6. 12.00 – 12.30 Perspektywy elektronicznej legitymacji studenckiej
mgr inż. Tomasz Kokowski
Politechnika Poznańska
 
7. 12.30 – 13.00 Pytania i dyskusja  

Brak możliwości komentowania.