Uczelnie pozostawiono bez wyboru – Elektroniczne Legitymacje Studenckie obowiązkowe!

Ustawa 2.0 wprowadza rewolucyjne zmiany dla Uczelni. Jedną z nich jest konieczność wydawania legitymacji studenckiej wyłącznie w postaci karty elektronicznej – uczelnie nie będą mogły wydawać papierowych legitymacji studenckich.

MCPLS świadczy dla uczelni kompleksową usługę polegającą na przygotowaniu elektronicznej legitymacji studenckiej*. Uczelni udostępniane jest oprogramowania pozwalające na elektroniczne zlecenie ELS oraz przedłużenie jej ważności. Oprogramowanie jest gotowe do integracji z wieloma systemami dziekanatowymi co eliminuje konieczność przepisywanie danych studentów między różnymi systemami.

* także doktoranckiej, dla której obowiązek wydawania w postaci karty elektronicznej istnieje od 2016 r.

Ustawa 2.0: isap

Rozporządzenie: isap

Brak możliwości komentowania.