Kody uczelni na potrzeby potwierdzenia ważności legitymacji studenckich

Kody uczelni na potrzeby potwierdzenia ważności legitymacji studenckich dostępne są w systemie POLon

Dostęp z menu:
Ogólnodostępne zestawienia → Rejestr instytucji szkolnictwa wyższego → Dane instytucji → Pole „Numer uczelni”

Po zalogowaniu:
Administracja → Instytucja → Dane podstawowe jednostki → Dane aktualne → Pole „Numer uczelni”

Brak możliwości komentowania.