Propozycje

Propozycje tematów projektów do realizacji na zajęciach laboratoryjnych Programowania Kart Elektronicznych

 • Aplet PKI dla kart z systemem JavaCard
  • znalezienie gotowego, działającego rozwiązania, np. https://github.com/philipWendland
   • apletu dla JavaCard 2.2.2 lub wyższej
   • oprogramowania middleware (windows/linux/apple) i minidriverów (Windows)
 • Zwiększenie zasięgu czytników Mifare
  • stosowanie bramek takich jak w bibliotekach lub sklepach
  • zasięg > 50 cm
 • Karty „dalekiego” zasięgu
  • zasięg > 50 cm
 • Karty bezkontaktowe z możliwością zmiany UID
  • przykłady, opis wymaganych urządzeń, oprogramowania, specyfika kart
 • NXP Proxy
  • zaprezentowanie rozwiązania
  • eksperyment
 • Poszukiwanie kluczy pamięci Mifare
  • plugin do SCardSuite (C#)
  • demonstracja czasu potrzebnego na znalezienie klucza/kluczy dla pojedynczego sektora
 • Udoskonalenie odczytu kart EMV
  • plugin do SCardSuite (C#)
  • danych odczytanych z karty, prezentacja
 • Odczyt struktur TLV
  • program odczytujący drzewiaste struktury TLV (może być biblioteka DLL)
  • język programowania: C#
 • Nowe mechanizmy w wersji 3 JavaCard
  • dlaczego klasa C0 nie może być dalej wykorzystywana do własnych zastosowań?
 • Podpis elektroniczny dla kart produkcji PlasticCard (plasticcard.ua/en)
 • Emulator karty (możliwe także jako praca dyplomowa)
  • „wtyczki” dla różnych rodzajów kart
  • emulacja pamięci
  • instalowanie apletów

Tematy podjęte w ramach zajęć w semestrze zimowym 2015/2016.

 • Telefon komórkowy jako identyfikator w systemie kontroli dostępu
  • przegląd rozwiązań technicznych
  • „proof of concept” dla systemu SiPass (Siemens)
 • „Crawler” systemu plików
  • plugin do SCardSuite (C#)
  • wyszukuje pliki i katalogi na karcie i prezentuje ich strukturę
 • Listowanie aplikacji zainstalowanych na karcie
  • plugin do SCardSuite (C#)
  • listowanie paczek i apletów zainstalowanych na karcie wraz z ich parametrami
  • odczyt całkowitej i wolnej pojemności karty

Brak możliwości komentowania