Propozycje tematów projektów

  • „Podsłuchiwanie” komunikacji z kartą – usbpcap i wireshark
  • Konserwacja podpisu elektronicznego
  • Program „Hello World” dla JavaCard 3 connected
  • podatności Mifare, które karty są podatne, algorytmy postępowania (proxmark3)

Brak możliwości komentowania.