[Informator] System elektronicznej kontroli dostępu

Serwis eKD

Politechnika Poznańska jako uczelnia techniczna, zawsze stara się wykorzystywać najnowsze technologie rozbudowując i adaptując ich funkcjonalność do własnych potrzeb. Serwis internetowy eKD udostępniony dla studentów i doktorantów ma na celu ułatwienie dostępu do wybranych zasobów uczelni, zintegrowanych z systemem kontroli dostępu

Dostęp do serwisu

Serwis dostępny jest zarówno z sieci uczelnianej jak również z sieci Internet pod adresem: http://ekd.put.poznan.pl.

Poprawne zalogowanie umożliwia uczelniany login (imie.nazwisko@student.put.poznan.pl) oraz hasło. System jest ściśle zintegrowany z Elektroniczną Legitymacją Studencką, dlatego jego funkcjonalność jest uzależniona od spełnienia poniższych warunków:

 • ELS musi zostać odebrana przez użytkownika.
 • ELS musi zostać aktywowana w systemie dziekanatowym (posiadać status: AKTYWNA).
 • ELS musi zostać elektronicznie przedłużona na obecny semestr.

Zgłoszenia dostępu

System umożliwia wysłanie elektronicznego zgłoszenia aktywacji poszczególnych punktów KD:

 • Kampus Nieszawska – Miejsca Postojowe
 • Kampus Piotrowo/Strzelecka – Garaż rowerowy

Zgłoszenie jest realizowane automatycznie w czasie do 24h na okres danego semestru akademickiego, opcjonalnie użytkownik posiada możliwość wysłania wstępnego zgłoszenia na kolejny semestr (zgłoszenie oczekujące). Każde wysłanie zgłoszenia wymaga zaakceptowania regulaminu, odrębnego dla każdego punktu KD. Poprawne wykonanie zgłoszenia sygnalizowane jest zmianą jego statusu z „Oczekuje na wykonanie” na „Aktywne” oraz dodaniem punktu KD do profilu użytkownika.

Uprawnienia użytkownika

W powyższej zakładce serwis udostępnia informacje związane z aktualnie nadanymi uprawnieniami dostępu (Profil) w systemie KD. Standardowo, każdy nowo przyjęty student oraz doktorant otrzymuje profil, który zawiera dostęp do budynków dydaktycznych wyposażonych w czytniki KD przy wejściach głównych. Katalog punktów KD do których studenta ma dostęp wyświetlany jest w postaci hierarchicznej z podziałem na lokalizacje kampusów.

Data ważności oraz status karty

Istotnym z punktu widzenia użytkownika karty są jej dwa parametry dostępne w zakładce „Uprawnienia użytkownika”:

 • Data ważności karty
 • Status karty w systemie KD

Data ważności karty wyświetlana w systemie powinna być identyczna z datą zapisaną w pamięci elektronicznej samej karty (tożsama również z datą na ostatnim hologramie). Zdarzają się jednak sporadyczne przypadki ominięcia procesu elektronicznego przedłużenia karty i naklejenie samego hologramu (wówczas data w systemie będzie inna niż na hologramie). Takie przypadki należy zgłaszać w swoim macierzystym dziekanacie.

Status karty w systemie eKD może przyjmować 4 warianty:

 • Aktywna
 • Zablokowana
 • Wygasły (upłynęła data ważności karty)
 • Przed datą rozpoczęcia (karta dodana do systemu, lecz jej aktywacja nastąpi w późniejszym czasie)

Pierwsze dwa statusy (1 i 2) są synchronizowane z systemem dziekanatowym tylko raz w tygodniu, dlatego w przypadku zagubienia karty należy wysłać informacje o jej zablokowaniu na adres:

kontrola.dostepu@put.poznan.pl

Szczegółowa instrukcja użytkownika systemu eKD, dostępna jest do pobrania ze strony głównej serwisu.

Problemy z działaniem karty

Problemy z działaniem ELS z systemem kontroli dostępu, należy zgłaszać pod adres mailowy: kontrola.dostepu@put.poznan.pl. Treść wiadomości winna zawierać imię i nazwisko, numer albumu oraz opis problemu z podaniem:

 • miejsca,
 • daty i godziny,
 • lokalizacji czytnika (np. czytnik wjazdowy przed budynkiem Wydziału Architektury)
 • zachowania czytnika przy zbliżeniu do niego karty (np. brak reakcji, zapala się pomarańczowa dioda oraz słychać pojedynczy, krótki sygnał dźwiękowy).

Brak możliwości komentowania.