[Informator] Wydziały i kierunki

Wydział Architektury

Architektura
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Nieszawska 13C
60-965 Poznań
tel.: 61 665-32-55
faks: 61 665-33-00

e-mail: office_darf@put.poznan.pl
www: http://www.architektura.put.poznan.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Budownictwo
Inżynieria środowiska

Piotrowo 5
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: 61 665-24-10
Studia niestacjonarne tel.: 61 665-24-12
faks: 61 665-24-44

e-mail: office_dceeaf@put.poznan.pl
www: http://www.fceee.put.poznan.pl

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowa
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Piotrowo 3
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: 61 665-23-62
Studia niestacjonarne tel.: 61 665-23-61
faks: 61 665-23-63

e-mail: office_dmef@put.poznan.pl
www: http://www.dmef.put.poznan.pl

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Elektronika i telekomunikacja
Teleinformatyka

Piotrowo 3A
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: 61 665-22-95
Studia niestacjonarne tel.: 61 665-22-96
faks: 61 665-25-72

e-mail: office_detf@put.poznan.pl
www: http://www.et.put.poznan.pl

Wydział Elektryczny

Automatyka i robotyka
Elektrotechnika
Energetyka
Informatyka
Matematyka

Piotrowo 3A
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: 61 665-25-41
Studia niestacjonarne tel.: 61 665-25-47
faks: 61 665-25-48

e-mail: office_deef@put.poznan.pl
www: http://www.fee.put.poznan.pl

Wydział Fizyki Technicznej

Edukacja techniczno-informatyczna
Fizyka techniczna

Piotrowo 3
60-965 Poznań
tel.: 61 665-31-60
faks: 61 665-32-01

e-mail: office_dtpf@put.poznan.pl
www: http://www.phys.put.poznan.pl

Wydział Informatyki

Automatyka i robotyka
Bioinformatyka
Informatyka

Piotrowo 3
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: 61 665-34-27
Studia niestacjonarne tel.: 61 665-34-24
faks: 61 665-34-21

e-mail: office_dcf@put.poznan.pl
www: http://www.fc.put.poznan.pl

Wydział Inżynierii Zarządzania

Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria zarządzania
Logistyka

Strzelecka 11
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: 61 665-34-23
Studia niestacjonarne tel.: 61 665-34-25
faks: 61 665-33-75

e-mail: office_demf@put.poznan.pl
www: http://www.fem.put.poznan.pl

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Mechanika i budowa maszyn
Transport

Piotrowo 3
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: 61 665-23-57
Studia niestacjonarne tel.: 61 665-23-56
faks: 61 665-24-02

e-mail: office_dwmtf@put.poznan.pl
www: http://www.fwmt.put.poznan.pl

Wydział Technologii Chemicznej

Inżynieria chemiczna i procesowa
Technologia chemiczna
Technologie ochrony środowiska

Piotrowo 3
60-965 Poznań
tel.: 61 665-23-51
faks: 61 665-28-52

e-mail: office_dctf@put.poznan.pl
www: http://www.fct.put.poznan.pl

Brak możliwości komentowania.