Informator

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska jest uczelnią publiczną, utworzoną w 1955 roku. Nawiązuje do tradycji wcześniej działających w Poznaniu polskich uczelni technicznych: powstałej w 1919 roku Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn oraz utworzonej w 1945 roku Szkoły Inżynierskiej.

Podstawową jednostką organizacyjną Politechniki Poznańskiej jest wydział. Uczelnia posiada 10 wydziałów o strukturze instytutowej i katedralnej (19 instytutów, 17 katedr).Tworzone są również studia oraz inne jednostki organizacyjne międzywydziałowe, ogólnouczelniane oraz administracji centralnej. Należą tutaj m.in. Centrum Języków Obcych i Komunikacji, Centrum Sportu, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii, Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów, Centrum Kształcenia Lotniczego, Biblioteka, Archiwum.

Uczelnia zatrudnia ogółem* 2 271 pracowników, w tym 1 292 nauczycieli akademickich. Uczelnia prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I, II i III stopnia a także posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych. Aktualnie* w Politechnice Poznańskiej studiuje ponad 20 449 studentów w tym 5 653 na studiach niestacjonarnych. Uczelnia prowadzi 26 kierunków studiów, działalność naukowo badawcza pracowników realizowana jest w ramach badań własnych, działalności statutowej, indywidualnych projektów badawczych, projektów celowych i zamawianych, programów EUREKA i COST oraz prac umownych.

Politechnika Poznańska jest uczelnią autonomiczną. Osiem wydziałów posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, a dwa – uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Prowadzi bardzo rozległą współpracę zagraniczną – najwięcej umów posiada z partnerami niemieckimi.

Uczelnia nadała 37 tytułów doktora honoris causa uczonym polskim i zagranicznym. Siedmiu profesorów PP zostało uhonorowanych doktoratami honoris causa innych uczelni. Wśród pracowników jest sześciu członków Polskiej Akademii Nauk (w tym trzech członków rzeczywistych).

Od 1995 roku Politechnika Poznańska jest członkiem CESAER’a (Konferencja Uczelni Europejskich o Zaawansowanym Systemie Edukacji Technicznej i Badań).

*Dane aktualne na dzień: 01.07.2015r.

Wydziały i kierunki Politechniki Poznańskiej

Wydział Architektury

Architektura
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Nieszawska 13C
60-965 Poznań
tel.: 61 665-32-55
faks: 61 665-33-00

e-mail: office_darf@put.poznan.pl
www: http://www.architektura.put.poznan.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Budownictwo
Inżynieria środowiska

Piotrowo 5
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: 61 665-24-10
Studia niestacjonarne tel.: 61 665-24-12
faks: 61 665-24-44

e-mail: office_dceeaf@put.poznan.pl
www: http://www.fceee.put.poznan.pl

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowa
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Piotrowo 3
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: 61 665-23-62
Studia niestacjonarne tel.: 61 665-23-61
faks: 61 665-23-63

e-mail: office_dmef@put.poznan.pl
www: http://www.dmef.put.poznan.pl

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Elektronika i telekomunikacja
Teleinformatyka

Piotrowo 3A
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: 61 665-22-95
Studia niestacjonarne tel.: 61 665-22-96
faks: 61 665-25-72

e-mail: office_detf@put.poznan.pl
www: http://www.et.put.poznan.pl

Wydział Elektryczny

Automatyka i robotyka
Elektrotechnika
Energetyka
Informatyka
Matematyka

Piotrowo 3A
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: 61 665-25-41
Studia niestacjonarne tel.: 61 665-25-47
faks: 61 665-25-48

e-mail: office_deef@put.poznan.pl
www: http://www.fee.put.poznan.pl

Wydział Fizyki Technicznej

Edukacja techniczno-informatyczna
Fizyka techniczna

Piotrowo 3
60-965 Poznań
tel.: 61 665-31-60
faks: 61 665-32-01

e-mail: office_dtpf@put.poznan.pl
www: http://www.phys.put.poznan.pl

Wydział Informatyki

Automatyka i robotyka
Bioinformatyka
Informatyka

Piotrowo 3
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: 61 665-34-27
Studia niestacjonarne tel.: 61 665-34-24
faks: 61 665-34-21

e-mail: office_dcf@put.poznan.pl
www: http://www.fc.put.poznan.pl

Wydział Inżynierii Zarządzania

Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria zarządzania
Logistyka

Strzelecka 11
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: 61 665-34-23
Studia niestacjonarne tel.: 61 665-34-25
faks: 61 665-33-75

e-mail: office_demf@put.poznan.pl
www: http://www.fem.put.poznan.pl

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Mechanika i budowa maszyn
Transport

Piotrowo 3
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: 61 665-23-57
Studia niestacjonarne tel.: 61 665-23-56
faks: 61 665-24-02

e-mail: office_dwmtf@put.poznan.pl
www: http://www.fwmt.put.poznan.pl

Wydział Technologii Chemicznej

Inżynieria chemiczna i procesowa
Technologia chemiczna
Technologie ochrony środowiska

Piotrowo 3
60-965 Poznań
tel.: 61 665-23-51
faks: 61 665-28-52

e-mail: office_dctf@put.poznan.pl
www: http://www.fct.put.poznan.pl

Funkcje legitymacji studenckiej

Funkcja podstawowa

Podstawową funkcją ELS jest legitymacja studencka – dokument poświadczający status bycia studentem i uprawnienia do ulgowych biletów w transporcie publicznym, pod warunkiem, że została przedłużona na dany okres.

Funkcje dodatkowe

KARTA BIBLIOTECZNA

Funkcja karty bibliotecznej została zrealizowana na 2 sposoby:

KOD KRESKOWY – Na rewersie legitymacji nanoszony jest z puli przydzielonej przez Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych kod kreskowy, który jest identyfikatorem użytkownika w bibliotekach należących do fundacji. Ale praktycznie z tego kodu może skorzystać każdy kto tylko potrafi go odczytać. MCPLS gwarantuje jego unikalność w obrębie przydzielonej puli.

APLIKACJA (jElib) – Aplikacja biblioteczna jest aplikacją instalowaną w pamięci elektronicznych legitymacji studenckich i elektronicznych legitymacji doktoranckich. Służy ona jako uniwersalny identyfikator biblioteczny. W pamięci karty zapisane są podstawowe dane właściciela oraz historia ostatnio wypożyczonych książek.

NOŚNIK BILETU ELEKTRONICZNEGO

Kolejnym zastosowaniem jest nośnik biletu elektronicznego. W porozumieniu z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu wykorzystano możliwości jakie daje zgodność interfejsu bezstykowego nośnika biletu i legitymacji i zaczęto wydawać ELS z taką funkcją. Jednakże w związku z wprowadzeniem w transporcie publicznym nowoczesnego systemu Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej, nie wszystkie legitymacje ELS mają możliwość adaptacji do PEKI. Uruchomiliśmy dedykowaną aplikację do sprawdzenia możliwości wykorzystania ELS w transporcie publicznym. Jeśli dana legitymacja nie ma możliwości adaptacji wtedy aby korzystać z transportu publicznego trzeba wyrobić sobie kartę PEKA. Szczegóły dotyczące sposobu wyrobienia karty, taryfy biletowej i możliwości doładowania znajdziesz na stronie www.peka.poznan.pl.

NOŚNIK CERTYFIKATÓW

Elektroniczna legitymacja studencka może być także stosowana jako bezpieczny nośnik certyfikatów, dzięki którym użytkownik może skorzystać z usług oferowanych przez infrastrukturę kluczy publicznych (PKI). Użycie karty jako schowka dla klucza prywatnego staje się dla użytkownika karty gwarantem, że nikt poza nim nie pozna wartości tego klucza, a więc nie będzie mógł się pod niego podszywać. Pozwala na realizację takich funkcji jak logowanie do komputerów lub składanie elektronicznego podpisu (np.: poczta e-mail, dokumenty PDF).

KARTA KONTROLI DOSTĘPU

Politechnika Poznańska udostępniła swoim studentom (po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie WWW eStudent), możliwość korzystania z wyznaczonych miejsc parkingowych oraz rowerowni. Wszystkie Domy Studenckie PP posiadają kontrole dostępu na drzwiach głównych do obiektu, dostęp przydzielany jest automatycznie jedynie studentom zakwaterowanym w danym akademiku.

REJESTRACJA WEJŚĆ

Za pomocą karty ELS (niezbędny jest także czytnik + odpowiednie oprogramowanie) możliwe jest stworzenie elektronicznej listy obecności na zajęciach lub egzaminach.

ELEKTRONICZNA PORTMONETKA

W niektórych Uczeniach legitymacja wykorzystywana jest także jako portmonetka elektroniczna, z której skorzystać można np. na stołówce studenckiej lub rozliczając wydruki na drukarkach sieciowych czy usługi ksero.

POZNAŃSKI ROWER MIEJSKI

Jako identyfikator umożliwiający wypożyczenie miejskiego roweru w systemie PRM – Miasta Poznań.

KARTA LOJALNOŚCIOWA

Uniwersalny interfejs bezstykowy jak również unikalny kod kreskowy pozwala w łatwy sposób „zaadoptować” kartę ELS jako kartę dla zewnętrznych systemów lojalnościowych. Pozwala to na korzystanie z rabatów i zniżek na wybrane produkty i usługi jak również na dostęp do wybranych obiektów rekreacyjno/sportowych lub centrów kultury.

KARTA PŁATNICZA

ELS wydana wspólnie z bankiem stanowi kartę płatniczą w standardzie Visa lub Mastercard. Rodzaj karty (przedpłacona, debetowa, inna) oraz możliwe sposoby płatności (stykowo, bezstykowo) zależą od oferty banku. Student nie jest zobligowany do korzystania z karty płatniczej nawet, jeśli blankiet, na którym spersonalizowana została ELS zawiera taka funkcję.

System kontroli dostępu

Coraz większa liczba obiektów na uczelni wyposażona jest w system Kontroli Dostępu, umożliwiający dostosowanie i  przydzielenie odpowiednich uprawnień dostępu do pomieszczeń dla wszystkich grup użytkowników, w tym również studentów i doktorantów Politechniki Poznańskiej. System wykorzystuje unikalny numer karty jako identyfikator użytkownika dzięki czemu wszystkie dane przechowywane są w pamięci systemu. Rozwiązanie pozwala na błyskawiczne nadanie uprawnień dla każdego użytkownika bez potrzeby programowania samej karty (technologia typu: on-line). Elektroniczna Legitymacja Studencka to rodzaj indywidualnego klucza, który umożliwia korzystanie z  szeregu zasobów jakie udostępnia Politechnika Poznańska. W kolejnych sekcjach, w dużym skrócie zostały opisane sposoby jego wykorzystania.

Budynki – dostęp i lokalizacja

W  większości nowych obiektów został zainstalowany system Kontroli Dostępu (KD) zabezpieczający wejście główne do budynku. Jako student Politechniki Poznańskiej, Twoja legitymacja (ELS) pozwala na dostęp do poniższych budynków poza standardowymi godzinami ich otwarcia (maksymalnie do godziny 22.00). Przy każdym wejściu objętym kontrolą dostępu widnieje stosowna informacja w jakich godzinach dostęp jest możliwy jedynie za pomocą karty (ELS).

Kampus Piotrowo

BUDYNEK A5 (CMBIN)

Poniedziałek – niedziela: 6:55 – 20:00 (22:00 przy użyciu elektronicznej legitymacji studenckiej).

BUDYNEK A23 (Wrzutnia)

24/7 jedynie przy użyciu elektronicznej legitymacji studenckiej.

BUDYNEK A28 (CDWTCH)

Poniedziałek – niedziela: 6:55 – 20:00 (22:00 przy użyciu elektronicznej legitymacji studenckiej).

BUDYNEK A29 (HalaSportowa)

Poniedziałek – niedziela: 6:55 – 20:00 (22:00 przy użyciu elektronicznej legitymacji studenckiej).

W celu podniesienia standardu bezpieczeństwa oraz weryfikacji osób przebywających w obiekcie, również wejścia główne do domów studenckich zostały wyposażone w system KD. Student zakwaterowany w domu studenckim automatycznie otrzymuje dodatkowe uprawnienia na swojej karcie ELS na czas pobytu zawarty w umowie.

informator_mapa_piotrowo

A1

Budynek dydaktyczny (budynek z zegarem),

A1-a

Łącznik,

A2

Budynek dydaktyczny (BL),

A3

Budynek dydaktyczny (Wydział Elektryczny),

A4

Hala Czerwona,

A-5

Centrum Mechatroniki Biomechaniki i Nanoinżynierii,

A-11

Dom Studencki 1,

A-12

Dom Studencki 2,

A-13

Dom Studencki 3,

A-14

Dom Studencki 4,

A-18

Dom Studencki 5,

A-19

Dom Studencki 6,

A-20

Stołówka studencka,

A-23

Centrum Wykładowo-Konferencyjne,

A-23a

Biblioteka Techniczna,

A-28

Centrum Dydaktyczne Technologii Chemicznej,

A-29

Hala Sportowa

Kampus Wilda

BUDYNEK B1 (Rektorat)

Poniedziałek – piątek: 6:55 – 15:00.
Poniedziałek – niedziela: 07:00 – 20:00 przy użyciu elektronicznej legitymacji studenckiej.

informator_mapa_kampusy

Parkingi

Przestrzeń przeznaczona na miejsca postojowe dla samochodów osobowych jest ograniczona. Studenci oraz doktoranci mogą się jednak ubiegać o dostęp do miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie Kampusu Nieszawska. Zgłoszenie należy wysłać za pomocą serwisu WWW (http://ekd.put.poznan.pl) po zalogowaniu się za pomocą uczelnianego loginu oraz hasła.

Na terenie Kampusu Piotrowo (przy budynku CDWTCH) zostały udostępnione miejsca postojowe dla studentów, doktorantów oraz pracowników PP. Dostęp jest automatycznie przyznawany dla każdej aktywnej legitymacji studenta lub doktoranta Politechniki Poznańskiej. Dodatkowo, wyposażony w system zliczania wolnych miejsc postojowych, zapewni bieżącą informację o ich zajętości za pomocą elektronicznej tablicy LED, zamontowanej przed szlabanem wjazdowym. Aktualnie ruchem steruje wyznaczony pracownik ochrony.

Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności ruchowej, które poruszają się lub są dowożone specjalnie przystosowanym do tego celów pojazdem, mogą ubiegać się o dostęp do miejsc postojowych na terenie Uczelni. Zgłoszenia rozpatruje pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych dr hab. inż. Marek Zabłocki.

Garaże rowerowe

Rozbudowując system Kontroli Dostępu na naszej Uczelni nie zapomnieliśmy również o cyklistach. Obecnie na terenie Uczelni do dyspozycji studentów oraz doktorantów zostały oddane trzy garaże rowerowe zlokalizowane w poniższych kampusach:

Kampus Piotrowo

Budynek A14 (Dom studencki 4)

24/7 przy użyciu elektronicznej legitymacji studenckiej

Budynek A18 (Dom studencki 5)

24/7 przy użyciu elektronicznej legitymacji studenckiej (dostęp mogą uzyskać zakwaterowani mieszkańcy DS5 oraz DS6)

Kampus Strzelecka

Budynek C1

24/7 przy użyciu elektronicznej legitymacji studenckiej

Zgłoszenie należy wysłać analogicznie jak w przypadku miejsc postojowych, za pomocą serwisu http://ekd.put.poznan.pl.

System elektronicznej kontroli dostępu (eKD)

Serwis eKD

Politechnika Poznańska jako uczelnia techniczna, zawsze stara się wykorzystywać najnowsze technologie rozbudowując i adaptując ich funkcjonalność do własnych potrzeb. Serwis internetowy eKD udostępniony dla studentów i doktorantów ma na celu ułatwienie dostępu do wybranych zasobów uczelni, zintegrowanych z systemem kontroli dostępu

Dostęp do serwisu

Serwis dostępny jest zarówno z sieci uczelnianej jak również z sieci Internet pod adresem: http://ekd.put.poznan.pl.

Poprawne zalogowanie umożliwia uczelniany login (imie.nazwisko@student.put.poznan.pl) oraz hasło. System jest ściśle zintegrowany z Elektroniczną Legitymacją Studencką, dlatego jego funkcjonalność jest uzależniona od spełnienia poniższych warunków:

 • ELS musi zostać odebrana przez użytkownika.
 • ELS musi zostać aktywowana w systemie dziekanatowym (posiadać status: AKTYWNA).
 • ELS musi zostać elektronicznie przedłużona na obecny semestr.

Zgłoszenia dostępu

System umożliwia wysłanie elektronicznego zgłoszenia aktywacji poszczególnych punktów KD:

 • Kampus Nieszawska – Miejsca Postojowe
 • Kampus Piotrowo/Strzelecka – Garaż rowerowy

Zgłoszenie jest realizowane automatycznie w czasie do 24h na okres danego semestru akademickiego, opcjonalnie użytkownik posiada możliwość wysłania wstępnego zgłoszenia na kolejny semestr (zgłoszenie oczekujące). Każde wysłanie zgłoszenia wymaga zaakceptowania regulaminu, odrębnego dla każdego punktu KD. Poprawne wykonanie zgłoszenia sygnalizowane jest zmianą jego statusu z „Oczekuje na wykonanie” na „Aktywne” oraz dodaniem punktu KD do profilu użytkownika.

Uprawnienia użytkownika

W powyższej zakładce serwis udostępnia informacje związane z aktualnie nadanymi uprawnieniami dostępu (Profil) w systemie KD. Standardowo, każdy nowo przyjęty student oraz doktorant otrzymuje profil, który zawiera dostęp do budynków dydaktycznych wyposażonych w czytniki KD przy wejściach głównych. Katalog punktów KD do których studenta ma dostęp wyświetlany jest w postaci hierarchicznej z podziałem na lokalizacje kampusów.

Data ważności oraz status karty

Istotnym z punktu widzenia użytkownika karty są jej dwa parametry dostępne w zakładce „Uprawnienia użytkownika”:

 • Data ważności karty
 • Status karty w systemie KD

Data ważności karty wyświetlana w systemie powinna być identyczna z datą zapisaną w pamięci elektronicznej samej karty (tożsama również z datą na ostatnim hologramie). Zdarzają się jednak sporadyczne przypadki ominięcia procesu elektronicznego przedłużenia karty i naklejenie samego hologramu (wówczas data w systemie będzie inna niż na hologramie). Takie przypadki należy zgłaszać w swoim macierzystym dziekanacie.

Status karty w systemie eKD może przyjmować 4 warianty:

 • Aktywna
 • Zablokowana
 • Wygasły (upłynęła data ważności karty)
 • Przed datą rozpoczęcia (karta dodana do systemu, lecz jej aktywacja nastąpi w późniejszym czasie)

Pierwsze dwa statusy (1 i 2) są synchronizowane z systemem dziekanatowym tylko raz w tygodniu, dlatego w przypadku zagubienia karty należy wysłać informacje o jej zablokowaniu na adres:

kontrola.dostepu@put.poznan.pl

Szczegółowa instrukcja użytkownika systemu eKD, dostępna jest do pobrania ze strony głównej serwisu.

Problemy z działaniem karty

Problemy z działaniem ELS z systemem kontroli dostępu, należy zgłaszać pod adres mailowy: kontrola.dostepu@put.poznan.pl. Treść wiadomości winna zawierać imię i nazwisko, numer albumu oraz opis problemu z podaniem:

 • miejsca,
 • daty i godziny,
 • lokalizacji czytnika (np. czytnik wjazdowy przed budynkiem Wydziału Architektury)
 • zachowania czytnika przy zbliżeniu do niego karty (np. brak reakcji, zapala się pomarańczowa dioda oraz słychać pojedynczy, krótki sygnał dźwiękowy).
Internet

Jak uzyskać uczelniany certyfikat PUT

Certyfikat umożliwia korzystanie z uczelnianej sieci bezprzewodowej (WiFi) zarówno komputerom (laptopy) jak i urządzeniom mobilnym (smartfony). Dodatkowo, certyfikat można zapisać w pamięci karty ELS, który umożliwia podpisanie dokumentów oraz poczty przesyłanych wewnątrz uczelni. Dostęp do certyfikatu na karcie, zabezpieczony jest indywidualnym kodem PIN nadawanym przez samego użytkownika.

W celu pobrania certyfikatu należy zapoznać się z instrukcją dostępna pod adresem:

http://www.student.put.poznan.pl/wifi

Informacje na temat możliwości zapisania certyfikatu na karcie ELS już wkrótce będzie można znaleźć na stronie:

https://elogin.put.poznan.pl

Konfiguracja sieci WiFi (eduroam)

Dostęp bezprzewodowy do Uczelnianej Sieci Komputerowej jest zapewniony wszystkim studentom oraz doktorantom Politechniki Poznańskiej, którzy posiadają niezbędne dane uwierzytelniające. Sieć o nazwie eduroam umożliwia dostęp do Internetu nie tylko w obiektach Politechniki Poznańskiej ale również na terenie innych uczelni i instytucji biorących udział w projekcie, zarówno w kraju jak i na świecie.

Aktualna lista jednostek dostępna jest na polskiej stronie usługi: http://www.eduroam.pl. Instrukcje konfiguracji sieci eduroam dla poszczególnych systemów operacyjnych są dostępne pod adresem: http://www.student.put.poznan.pl/wifi

Ważne adresy internetowe

http://elogin.put.poznan.pl – centralny system umożliwiający dostęp do pozostałych systemów
http://student.poczta.put.poznan.pl – poczta dla studentów PP
http://student.put.poznan.pl – serwis informacyjny dla studentów PP
https://ekd.put.poznan.pl – serwis umożliwiający sprawdzenie oraz nadanie uprawnień w systemie kontroli dostępu działającego na terenie PP
https://estudent2.put.poznan.pl – elektroniczny indeks studenta
http://hstl.put.poznan.pl – strona domów studenckich
http://info.put.poznan.pl/informator – informator osobowy