[Informator] Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska jest uczelnią publiczną, utworzoną w 1955 roku. Nawiązuje do tradycji wcześniej działających w Poznaniu polskich uczelni technicznych: powstałej w 1919 roku Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn oraz utworzonej w 1945 roku Szkoły Inżynierskiej.

Podstawową jednostką organizacyjną Politechniki Poznańskiej jest wydział. Uczelnia posiada 10 wydziałów o strukturze instytutowej i katedralnej (19 instytutów, 17 katedr).Tworzone są również studia oraz inne jednostki organizacyjne międzywydziałowe, ogólnouczelniane oraz administracji centralnej. Należą tutaj m.in. Centrum Języków Obcych i Komunikacji, Centrum Sportu, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii, Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów, Centrum Kształcenia Lotniczego, Biblioteka, Archiwum.

Uczelnia zatrudnia ogółem* 2 271 pracowników, w tym 1 292 nauczycieli akademickich. Uczelnia prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I, II i III stopnia a także posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych. Aktualnie* w Politechnice Poznańskiej studiuje ponad 20 449 studentów w tym 5 653 na studiach niestacjonarnych. Uczelnia prowadzi 26 kierunków studiów, działalność naukowo badawcza pracowników realizowana jest w ramach badań własnych, działalności statutowej, indywidualnych projektów badawczych, projektów celowych i zamawianych, programów EUREKA i COST oraz prac umownych.

Politechnika Poznańska jest uczelnią autonomiczną. Osiem wydziałów posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, a dwa – uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Prowadzi bardzo rozległą współpracę zagraniczną – najwięcej umów posiada z partnerami niemieckimi.

Uczelnia nadała 37 tytułów doktora honoris causa uczonym polskim i zagranicznym. Siedmiu profesorów PP zostało uhonorowanych doktoratami honoris causa innych uczelni. Wśród pracowników jest sześciu członków Polskiej Akademii Nauk (w tym trzech członków rzeczywistych).

Od 1995 roku Politechnika Poznańska jest członkiem CESAER’a (Konferencja Uczelni Europejskich o Zaawansowanym Systemie Edukacji Technicznej i Badań).

*Dane aktualne na dzień: 01.07.2015r.

Brak możliwości komentowania.