[Informator] System kontroli dostępu

Coraz większa liczba obiektów na uczelni wyposażona jest w system Kontroli Dostępu, umożliwiający dostosowanie i  przydzielenie odpowiednich uprawnień dostępu do pomieszczeń dla wszystkich grup użytkowników, w tym również studentów i doktorantów Politechniki Poznańskiej. System wykorzystuje unikalny numer karty jako identyfikator użytkownika dzięki czemu wszystkie dane przechowywane są w pamięci systemu. Rozwiązanie pozwala na błyskawiczne nadanie uprawnień dla każdego użytkownika bez potrzeby programowania samej karty (technologia typu: on-line). Elektroniczna Legitymacja Studencka to rodzaj indywidualnego klucza, który umożliwia korzystanie z  szeregu zasobów jakie udostępnia Politechnika Poznańska. W kolejnych sekcjach, w dużym skrócie zostały opisane sposoby jego wykorzystania.

Brak możliwości komentowania.