Uczelnie pozostawiono bez wyboru – Elektroniczne Legitymacje Studenckie obowiązkowe!*

Ustawa 2.0 wprowadza rewolucyjne zmiany dla Uczelni. Jedną z nich jest konieczność wydawania legitymacji studenckiej wyłącznie w postaci karty elektronicznej – uczelnie nie będą mogły wydawać papierowych legitymacji studenckich.

MCPLS świadczy dla uczelni kompleksową usługę polegającą na przygotowaniu elektronicznej legitymacji studenckiej**. Uczelni udostępniane jest oprogramowania pozwalające na elektroniczne zlecenie ELS oraz przedłużenie jej ważności. Oprogramowanie jest gotowe do integracji z wieloma systemami dziekanatowymi co eliminuje konieczność przepisywanie danych studentów między różnymi systemami.

 

*wg projektu rozporządzenia (stan na 20.08.2018 r.)

** także doktoranckiej, dla której obowiązek wydawania w postaci karty elektronicznej istnieje od 2016 r.

 

 

Ustawa 2.0
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303102

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-47-18

Rozporządzenie:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313816

Brak możliwości komentowania.